2008/Jun/25

                                                 องค์ประกอบศิลป์   
     หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆในงานศิลปะได้แก่ จุด เส้น สี พื้นผิว แสงเงา เป็นต้น
 ซึ่งเราสามารถนำส่วนประกอบแต่ละอย่างมาสร้างเป็นงานศิลปะได้เลย เช่น 
 การนำเส้นมาสร้างสรรค์เป็นรูปภาพ หรือนำหลายๆอย่างมาจัดรวมเป็นองค์ประกอบ
 เดียวกันได้ สิ่งที่ควรคำนึงก็คือส่วนประกอบในงานศิลปะทุกๆอย่างนับตั้งแต่ เส้น 
 รูปร่าง รูปทรง สี  จุด พื้นผิว หรือแสงเงามักมีปรากฏอยู่ในความงามอันละเอียดอ่อน
 ของธรรมชาติทั้งสิ้น ฉะนั้นการรู้จักสังเกตธรรมชาติ และเลือกสรรส่วนประกอบ
 จากธรรมชาติ มาจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงเป็นวิธีการที่ง่ายและดีที่สุด 
 ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

       หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์  หลักองค์ประกอบศิลป์ที่นำมาใช้ในการจัดภาพ 

   หมายถึง หลักการจัดภาพ หรือการนำองค์ประกอบต่างๆของศิลปะ

   มาจัดประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม
 


   1. เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การประสานกลมกลืนขององค์ประกอบต่างๆ

    ของศิลปะ ด้วยวิธีจัดระเบียบให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่าง ภาพ

        ภาพที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพัน


      การใช้องค์ประกอบที่แสดงให้เห็นถึงความประสานกลมกลืนกันของรูปทรง 

ขนาดและทิศทาง


    2. ความสมดุล (Balance) หมายถึง การนำส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะ มาจัดเข้าด้วยกันอย่างพอเหมาะ

     ให้เกิดน้ำหนักทั้งสองข้าง ซ้าย - ขวา เท่ากัน หรือ บน - ล่าง การเท่ากันนี้อาจจะไม่เท่ากันจริงก็ได้

     แต่เท่ากันในความรู้สึก

         ความสมดุลสองข้างเท่ากัน (Symetry Balance)


                      

           

                                        ความสมดุลสองข้างไม่เท่ากัน

                       

 
 
 
 
3. จุดสนใจหรือการเน้น (Emphasis) ส่วนที่สำคัญที่สุดของภาพที่ต้องการแสดง

ซึ่งนำไปสู่การบอกเล่าเนื้อหาของภาพทั้งหมดหรือเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจให้มอง

ในทางทัศนศิลป์จุดสนใจควรมีเพียงจุดเดียว ซึ่งอาจเป็นส่วนที่แสดงความสำคัญหรือมีสีสันสดใสที่สุด

นอกจากนั้นยังเน้นให้เกิดจุดสนใจด้วยการสร้างความแตกต่างขึ้นในภาพ

จุดสนใจไม่จำเป็นจะต้องอยู่จุดกึ่งกลางเสมอไป อาจอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพก็ได้
 
  
                            การเน้นด้วยสี
 
 
 จุดเด่นแสงเงา

                             จุดเด่นเรื่องรูปร่าง ขนาด

 

                         จุดเด่นรูปร่างและขนาดของเส้น


4. ความกลมกลืน หมายถึง การประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบศิลป์ เช่น สี รูปร่าง

   ลักษณะผิว เป็นต้น ประกอบด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน แต่ในงานศิลปะ

   การเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปบ้างเล็กน้อยจะช่วยให้ผลงานศิลปะน่าสนใจ 

            กลมกลืนด้วยลายเส้น

                       กลมกลืนด้วยสี
 

  กลมกลืนด้วยรูปร่าง

 
  กลมกลืนด้วยลายเส้น
 
  กลมกลืนด้วยพื้นผิว

   5.
ความขัดแย้ง  (contrast) หมายถึง ความไม่ลงรอยกัน ไม่เข้ากันขององค์ประกอบต่างๆ ของงานศิลปะ

 เช่น รูปทรงที่ต่างกัน สีตรงกันข้ามกัน ลักษณะผิว วิธีลดปริมาณให้เหลือน้อยลงประมาณร้อยละ 20
 
 หรือการเพิ่มลักษระของรูปร่าง รูปทรง ให้เกิดความกลมกลืนขึ้น แต่ยังมีความขัดแย้งอยู่บ้างเล็กน้อย

เพื่อแก้ความเบื่อหน่ายอันเกิดจากความกลมกลืนที่มากเกินไป ซึ่งจะทำให้งานออกแบบนั้นน่าสนใจ

และมีคุณค่ามากขึ้น

 ความขัดแย้งด้วยเส้นและทิศทาง

               ความขัดแย้งด้วยขนาด

 
 ความขัดแย้งของรูปทรงและขนาด สัดส่วน


                                 ความขัดแย้งของสี
 
  นักเรียนชั้นม.5 หาความรู้เพิ่มเติม ในเว็ปไซต์นี้ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

edit @ 21 May 2013 18:30:00 by nut

Comment

Comment:

Tweet


กาก ไม่สวย
#65 by (223.207.249.250|223.207.249.250) At 2015-06-04 17:59,
จวบ
#64 by (223.207.249.250|223.207.249.250) At 2015-06-04 17:58,
สวยงาม
#63 by (180.183.57.91|180.183.57.91) At 2014-07-27 13:09,
surprised smile question question angry smile sad smile
#62 by (180.183.57.91|180.183.57.91) At 2014-07-27 13:09,
อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณค่ะ
#61 by นลินทิพย์ ม.5/9 เลขที่42 (103.7.57.18|125.25.181.65) At 2013-05-25 11:59,
ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ ภาพสวยมากเลยค่ะ
#60 by ม.5/6 - 40 (103.7.57.18|125.24.196.227) At 2013-05-24 21:44,
ขอบคุณนะค่ะ มีภาพประกอบทำให้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นค่ะ big smile
#59 by ภัทราพร ม.๕/๖ เลขที่๒๘ (103.7.57.18|124.121.220.110) At 2013-05-24 12:22,
ขอบคุณมากค่ะ
#58 by น.ส.วันวิสา 5/10 (103.7.57.18|58.11.145.53) At 2013-05-24 11:30,
ขอบคุณค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบศิลป์มากเลย
#57 by น.ส.ชมพูนุช 5/10 (103.7.57.18|58.11.145.53) At 2013-05-24 11:29,
ขอบคุนคับ
#56 by นายวุฒิธัญเทพ ปัญญาปฏิพัทธ์ ม.4/6 เลขที่ 13 (103.7.57.18|58.11.225.105) At 2013-05-20 18:37,
ขอบคุนคับ
#55 by นายวุฒิธัญเทพ ปัญญาปฏิพัทธ์ ม.5/6 เลขที่ 13 (103.7.57.18|124.120.118.191) At 2013-05-20 16:44,
#54 by ขอบคุนคับ (103.7.57.18|124.120.118.191) At 2013-05-20 16:42,
ขอบคุณคุณครูสุดสวย ><
ความรู้เต็มเลยค่ะ
#53 by ชญาภา ๔/๖ (103.7.57.18|171.7.217.116) At 2013-05-17 21:35,
ขอบคุณจ้าที่มาเม้นเน้อ
#52 by nut At 2013-05-17 20:14,
thanks for helpingcry
#49 by (124.120.77.171) At 2010-09-23 20:04,
อืมดี
มากมาย
ความรู้เยอะ
#48 by (182.52.126.113) At 2010-09-10 14:57,
โคตรเท่ โคตรเท่confused smile
#47 by sak507 (113.53.255.242) At 2010-09-09 08:57,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555+
#46 by (113.53.255.242) At 2010-09-09 08:56,
ดีbig smile confused smile question surprised smile double wink
#45 by zero (113.53.255.242) At 2010-09-09 08:51,
ดีคัฟเข้าใจง่าย double wink confused smile big smile
#44 by (113.53.255.242) At 2010-09-09 08:50,
ขอบคุณคะ
#43 by (202.12.74.249) At 2010-08-09 16:45,
ขอบคุงมากๆๆๆๆๆๆๆๆนะนะนะจร้า

คนลงน่ารักจังเลย==
#42 by (61.7.141.217) At 2010-07-27 18:10,
อ่านเเล้วเข้าใจง่ายดีมากค่ะ
#41 by (118.174.52.137) At 2010-07-21 16:59,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#40 by (124.122.76.87) At 2010-07-17 16:49,
แอลรัก+
ป๊อบ
#38 by (125.27.249.162) At 2010-07-13 14:35,
แอลรัก+
ป๊อบ
#37 by (125.27.249.162) At 2010-07-13 14:34,
ศรีรักไว้มาก
#36 by (125.27.249.162) At 2010-07-13 14:34,
แหววรักเอิร์ท
#35 by (125.27.249.162) At 2010-07-13 14:33,
พี่โอ่ง เมย์
#34 by (125.27.247.193) At 2010-07-12 17:07,
ไอ้พี่โอ่งหน้าเหมือน wink เหมือนเปรี๊ยบเลยconfused smile
#33 by (125.27.247.193) At 2010-07-12 17:06,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555966666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666ขำๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#32 by (125.27.244.78) At 2010-07-11 14:09,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile angry smile tongue question embarrassed surprised smile wink double wink cry
#31 by (125.27.244.78) At 2010-07-11 14:08,
#30 by tangmo (125.27.244.78) At 2010-07-11 14:07,
อีตาทึ่ม บ้า
#29 by (125.27.254.239) At 2010-07-11 09:05,
อีตาทึ่ม บ้า
#28 by (125.27.254.239) At 2010-07-11 09:05,
อีตาบ้า คนบ้าชอบมอง
#27 by (125.27.254.239) At 2010-07-11 09:04,
ใครโสดขอเสียงหน่อย
#26 by (125.27.254.239) At 2010-07-11 09:03,
555555555555555555555555555
#25 by (125.27.253.205) At 2010-07-11 08:57,
ดีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
#24 by (125.27.253.205) At 2010-07-11 08:57,
ดีค่ะ อาจารย์น่าจะมีตัวอย่างเยอะกว่านี้นะ
อิอิ เผื่ออาจารย์จะเอาไปออกข้อสอบ
#23 by (118.174.16.46) At 2010-05-12 11:45,
ขอบคุณมากค่ะ
#22 by (113.53.77.38) At 2010-02-23 19:32,
big smile open-mounthed smile confused smile sad smile ทำดีมากคะ cry
#21 by (125.26.205.75) At 2009-12-01 21:36,
d
#20 by gunner (112.142.168.240) At 2009-11-22 11:40,
big smile
#19 by (222.123.206.16) At 2009-08-15 21:31,
อ่านแล้วค้าบ บ บ.
หั้ย Hot! Hot! Hot! Hot!

confused smile big smile open-mounthed smile
#18 by Turkz'P At 2009-08-06 18:47,
ทำได้ไงเก่งจัง cry double wink wink surprised smile embarrassed question tongue angry smile sad smile confused smile open-mounthed smile sad smile
#17 by (117.47.89.151) At 2009-07-25 13:12,
เก่งจังว่ะทำได้ไงสุดยอดเลยมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆฮะดีมากเลยคับได้ใจจิงๆๆๆๆๆๆ
#16 by (117.47.89.151) At 2009-07-25 13:11,
มันมากเลยคับสนุกมากเลยเยี่ยม
#15 by (117.47.89.151) At 2009-07-25 13:03,
ขอบคุงงะbig smile big smile
#14 by (119.42.72.181) At 2009-07-02 09:34,
#13 by (119.42.68.165) At 2009-06-30 11:25,